Etiket: Giresin

Türkiye

Artık oralara hiç dokunulmayacak

Balıkesir, Bolu ve Giresun’daki üç doğal sit alanı “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edildi.